Poster taggade ‘Fairphone’

Android,Fairphone

Fairphone

Har beställt en ny smartphone. Men den kommer inte att levereras för en i Oktober. [Ändrat till December]

Idén bakom Fairphone är att tillhandahålla en mer rättvis smartphone. Den byggs uteslutande med material från konfliktfria zoner, tillverkaren anstränger sig för att alla i produktionsledet ska få en rättvis ersättning och för att mobilen ska vara lätt att återvinna. En annan filosofi som gänget har är ”om du inte kan öppna den, äger du den inte”.

Läs mer